Logopeda Lublin

Poradnia logopedyczna Lublin

Centrum Diagnozy i Terapii Usłyszeć siebie w Lublinie prowadzi kompleksową terapię logopedyczną obejmującą diagnozę, programowanie terapii oraz zajęcia logopedyczne. Prowadzimy zajęcia z dziećmi oraz osobami dorosłymi. W terapii logopedycznej wykorzystujemy nowatorskie podejścia z zakresu k-tapingu logopedycznego oraz stymulacji słuchowej Forbrain oraz fazy aktywnej Tomatisa. Mamy doświadczenie w pracy z dziećmi z zespołem Downa, wadami wymowy, afazjami, centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

Diagnoza logopedyczna prowadzona w Centrum Diagnozy i Terapii Usłyszeć siebie obejmuje :

– wywiad – który służy zgromadzeniu informacji w celu ustalenia przyczyn zaburzenia;
– obserwację – dotyczy głównie zachowań werbalnych;
– orientacyjne badanie wymowy – czy badany operuje zdaniami, czy konstrukcje zdaniowe są poprawne, czy poszczególne głoski są realizowane prawidłowo, czy pacjent rozumie mowę, czy zachowana jest płynność wymowy, czy pacjent prawidłowo oddycha, czy nie występują zaburzenia głosu;
– badania uzupełniające (sprawność aparatu artykulacyjnego, funkcje połykania, funkcje oddechowe, kinestezję mowy, słuch fonematyczny).

Terapia logopedyczna obejmuje:

– terapię specyficznych trudności w nauce szkolnej – dysleksję, dysgrafię, dysortografię- stymulacja percepcji słuchowej za pomocą Forbrain,
– terapię wad wymowy dzieci i dorosłych;
– profilaktykę w zakresie wad wymowy;
– konsultacje i jednorazowe porady.